Biežāk uzdotie jautājumi

Jautājumi, kas Jūs varētu interesēt

Šeit Jūs varat iepazīties ar biežāk uzdotajiem jautājumiem par nekustamajiem īpašumiem, darījumiem, nekustamo īpašumu aģentūru vai aģentiem. Ja neatrodat vajadzīgo informāciju, aicinām kontaktēties ar mums, un mēs noteikti atbildēsim!

Cik maksā nekustamo īpašumu aģentu pakalpojumi?

Pircējam vai īrniekam aģentu pakalpojumi ir bez maksas.

Komisijas maksa par nekustamā īpašuma pārdošanu ir robežās no 3 – 5%. Iznomāšanas gadījumā komisijas maksa ir vienas mēneša nomas maksas apmērā. Ja ir dārgāks objekts, tad komisijas maksa par iznomāšanu vai pārdošanu var būt vēl zemāka. Jebkurš gadījums tiek izvērtēts individuāli, un, protams, vienmēr var būt izņēmumi uz vienu vai otru pusi, savstarpēji vienojoties.

Ko tieši ietver nekustamo īpašumu aģentu pakalpojumi?

Pircēja gadījumā aģenti sameklēs interesējošos īpašumus pēc klienta noteiktajiem parametriem. Ja tāds objekts nebūs mūsu piedāvājumā, tad sazināsies ar citu kompāniju aģentiem un noteikti atradīs klientu interesējošos variantus. Aģenti palīdzēs novadīt darījumu līdz galam, sniedzot juridisko palīdzību, organizējot banku, vērtētāju un citus nepieciešamos pakalpojumus.

Pārdevēja gadījumā apsekos īpašumu, fotografēšanu, vienosies ar klientu par pārdodamā vai iznomājamā objekta cenu, veiks objekta reklamēšanu publiski vai mērķēti konkrētiem potenciālajiem pircējiem, nodrošinās juridisko atbalstu, palīdzēs sadarbībā ar kredītiestādēm, vērtētājiem un mērniekiem, organizēs notāru vizītes, kā arī visa procesa laikā sniegs informāciju un konsultācijas.

Vai ir jāmaksā par aģentu konsultācijām?

Nē, par Riga Brokers aģentu konsultācijām nav jāmaksā.

Kādas ir klientu saistības slēdzot sadarbības līgumu?

Par aģenta pakalpojumiem tiek parakstīs sadarbības līgums. Klientam pienākums ir pienākums norēķināties par aģenta pakalpojumiem tikai pēc sekmīga darījuma, kad klients ir saņēmis samaksu no aģenta piesaistītā pircēja vai nomnieka pilnā apmērā. Ja klients ir pats atradis pircēju vai nomnieku, tad aģenta komisijas maksas nav jāmaksā.

Visiem klientiem ir pienākums sniegt informāciju par sevi saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu.

Cik lieli ir maksājumi pie darījuma noformēšanas pērkot īpašumu?

Pērkot īpašumu ir jāsedz notāru izmaksas, kas vidēji ir 50 – 80 EUR, jāsamaksā zemesgrāmatu kancelejas nodeva 15 EUR un valsts nodeva 1.5% apmērā no darījuma summas. Ir nosacījumi, kad zemesgrāmatu maksājumi var būt lielāki vai mazāki. Šeit ir saite uz detalizētu zemesgrāmatas nodevu aprēķinu.

Parasti visas izmaksas sedz pircējs, bet, pusēm vienojoties, tās var segt arī pārdevējs
 

Cik liels ir kapitāla pieauguma nodoklis?

Likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteikts, ka ienākumam no nekustamā īpašuma pārdošanas piemēro nodokļa likmi 20% apmērā. 

Ar nodokli apliek nevis visu saņemto summu, bet gan starpību, kāda veidojas, no pārdošanas cenas atņemot šī īpašuma iegādes vērtību, – naudas summu, par kādu savulaik pirkts īpašums, vai mantojuma apliecībā vai dāvinājuma līgumā norādīto vērtību. Tāpat no īpašuma pārdošanas vērtības var atņemt ieguldījumus un kredītprocentus.

Attiecībā uz nerezidentiem ir speciāls regulējums atkarībā no pircēja tipa.

Vai ir gadījumi, kad kapitāla pieauguma nodoklis nav jāmaksā?

Likumā ir noteiktas vairākas situācijas, kad no nekustamā īpašuma pārdošanas ienākuma nodoklis nav jāmaksā: ja tas piederējis vairāk nekā piecus gadus un vismaz 12 mēnešus bijis deklarētā dzīvesvieta; ja tas bijis vienīgais nekustamais īpašums pēdējos piecos gados; ja pārdotā vienīgā īpašuma vietā pērk citu līdzīgu īpašumu.

Vēlies pārdot nekustamo īpašumu ar mieru?

Pieteikt īpašumu

Riga Brokers nekustamo īpašumu pakalpojumi

Ja vēlaties pārdot māju, izīrēt dzīvokli vai veikt kādu citu nekustamo īpašumu darījumu, sazinieties ar mūsu nekustamo īpašumu aģentiem:   

  • izpētīs informāciju par īpašumu un noteiks iespējamo tirgus cenu;
  • vienosies par pārdodamā vai izīrējamā objekta apsekošanu un fotografēšanu;
  • izskaidros nekustamā īpašuma pārdošanas kārtību, izstāstīs, kur un kā tiks reklamēts īpašums un kur tiks publicēti nekustamo īpašumu sludinājumi;
  • parakstīs sadarbības līgumu par nekustāmā īpašuma izīrēšanu vai pārdošanu;
  • nodrošinās juridisko atbalstu darījumu aktu sagatavošanā; 
  • palīdzēs sadarbībā ar kredītiestādēm, vērtētājiem un mērniekiem;
  • noorganizēs vizītes pie notāriem.