Komercplatība

Komercīpašumiem nepieciešama individuāla pieeja

Komercīpašumi, līdzīgi kā zemes īpašumi, nav dominējošā kategorija darījumos, kuri tiek veikti ar nekustamo īpašumu aģentu starpniecību. Darījumi, kuros ir iesaistītas komercplatības vai cita veida komerciālie īpašumi, parasti notiek starp 2 vai vairāk komersantiem. Šādiem īpašumiem arī ir sava specifika – tie ir piemēroti kādas konkrētas darbības veikšanai. Tās var būt telpas noliktām, biroju nomai vai zeme jauno projektu attīstībai. 

Tas nozīmē, ka ir jāatrod pircējs, kuram šis specifiskais objekts ir nepieciešams tādam pašam mērķim. Rezultātā potenciālais pircēju (vai nomnieku) skaits ir ļoti šaurs. Lai realizētu komercīpašumus, ir nepieciešams sameklēt potenciālo pircēju un parādīt objekta priekšrocības. Mēs spējam nodrošināt gan vienu, gan otru! 

Nekustamie īpašumi

Mūsu priekšrocības

  • Pieejama cena

  • Individuāla pieeja

  • Pieredzējusi komanda

Vēlies pārdot nekustamo īpašumu ar mieru?

Pieteikt īpašumu