Pārdod zemi Augšlīgatnē Cēsu novadā

Pārdod zemi Cēsu novadā

Īpašums ir 6.36 ha liels, tas atrodas tieši pie Augšlīgatnes un valsts reģionālā autoceļa P32 Augšlīgatne—Skrīveri. Līdz valsts galvenajam autoceļam A2 Rīga—Sigulda—Igaunijas robeža ir 300 m. Nekustamā īpašuma nosaukums ir “Lielbendiņi 3”, kadastra numurs 4262 004 0725, zemes vienības kadastra apzīmējums 4262 004 0770.

Zemi var izmantot privātmāju būvniecībai, komercplatībām vai ražošanas objektu apbūvei. Īpašumā ir dziļurbums un elektrības pieslēgums. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra informācijas datiem zeme lietošanas mērķis ir lauksaimniecības zeme, no kā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība ir 3.25 ha, meža zeme ir 3.09 ha un zeme zem ūdeņiem 0.02 ha. Apgrūtinājumi: ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļiem lauku apvidos – 1.36 ha.

Zemes gabals ir instrumentāli uzmērīts 2019.gadā.

Saskaņā ar teritorijas plānošanas dokumentiem nākotnē Augšlīgatnē ir iespējama nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras projekta realizācija – autoceļa A2 Rīga—Sigulda—Igaunijas robeža pārbūve. Gadījumā, ja šis projekts tiks realizēts, tad valsts nozīmes autoceļš robežosies tieši ar šo zemes vienību.

Šī nekustamā īpašuma iegāde ir izdevīga ieguldījuma iespēja. Izmantojiet iespēju iegādāties šo zemi! Sazinieties ar mums, lai iegūtu vairāk informācijas!

Karte

Īpašuma veids Zeme
Darījuma veids Pārdod
Zemes platība 63600 m²
Īpašuma ID Z-40
70 000 €

Atbildīgais aģents

Ivars Rubenis

+371 2923 3174

Līdzīgi īpašumi

Vēlies pārdot nekustamo īpašumu ar mieru?

Pieteikt īpašumu