Pārdod mežu, Birzgales pagasts, Gāguļi

Pārdod mežu Birzgales pagastā, Gāguļi.

Zemes vienības kadastra apzīmējums 7444 007 0337. Nekustamā īpašuma platība 12.42 ha. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra informācijas datiem mežs ir 4.98 ha, 5.2 ha ir krūmāju platība, ūdens objektu zeme - 0.55 ha, zeme zem ceļiem - 0.13 ha un pārējās zemes platība ir 1.56 ha.

Mežaudze izstrādāta 2022.gadā. Atjaunošanas gadi 2027 un 2032. Piekļuve īpašumam labas kvalitātes servitūtu ceļa. Īpašums ir mitrs.

Apgrūtinājumi: 

  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem
  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos
  • no 10 līdz 25 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos
  • tauvas joslas teritorija gar upi
  • ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža zemēs 
  • ceļa servitūta teritorija

Zemes vienība tiks izveidota kā jauns īpašums līdz 2023.gada maija beigām.

Karte

Pārdots
Īpašuma veids Zeme
Darījuma veids Pārdod
Zemes platība 124200 m²
Īpašuma ID Z-23
34 000 €

Atbildīgais aģents

Ivars Rubenis

+371 2923 3174

Līdzīgi īpašumi

Vēlies pārdot nekustamo īpašumu ar mieru?

Pieteikt īpašumu