Pārdod zemi Pilskalnes pagastā

Klients vēlas pārdot lauksaimniecības zemi. Nekustamais īpašums “Asari”, Pilskalnes pagasts, Aizkraukles novads, kadastra numurs 3274 003 0024, zemes vienības kadastra apzīmējums 3274 003 0024. 

Nekustamā īpašuma kopējā platība ir 7.6  ha, no kā 7.4 ha ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 0.2 ha ir zeme zem ūdeņiem. Zemes kvalitatīvais novērtējums ir 40 balles, aramzeme. Zeme ir meliorēta. Augsnes tips - velēnu glejotā augsne. Līdzens reljefs un samērā regulāra forma. Piekļūšana īpašumam pa servitūtu ceļu. Apgrūtinājumi nav. 

Īpašums nav instrumentāli uzmērīts. Reālā nekustamā īpašuma platība pārsniedz 8 ha. Neskatoties uz to, ka zeme ir izmantota ilggadīgiem zālājiem, to DRĪKST IZMANTOT GRAUDAUGIEM! Prasības par ilggadīgo zālāju uzturēšanu attieksies (ja vispār tādas būs) ne vairāk kā uz 5% no zemes jeb 0.4 ha.

Nekavējieties un sazinieties ar mums!

Karte

Rezervēts
Īpašuma veids Zeme
Darījuma veids Pārdod
Zemes platība 80000 m²
Īpašuma ID Z-29
27 900 €

Atbildīgais aģents

Ivars Rubenis

+371 2923 3174

Līdzīgi īpašumi

Vēlies pārdot nekustamo īpašumu ar mieru?

Pieteikt īpašumu