Tiek pārdota zeme gleznainā vietā pie Ludza ezera. Zemes vienības kadastra apzīmējums 5088 004 0299, kopējā platībā 6100 m2. Zeme tiks atdalīta no nekustamā īpašuma “Skolas – 1”, kadastra numurs 5088 004 0130, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas datiem lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība ir 3 400 m2, krūmāju platība 1 700 m2, zeme zem ceļiem 600 m2, pārējās zemes platība 400 m2.

Apgrūtinājumi:
•    ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija
•    tauvas joslas teritorija gar ezeru
•    ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju
•    aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās
•    aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli
•    ceļa servitūta teritorija

Šādi nekustamie īpašumi vislabāk ir izmantojami ir privātmāju apbūvei. Atbilstoši teritorijas plānošanas un izmantošanas noteikumiem īpašumā ir pieļaujama privātmāju apbūve. Īpašuma apgrūtinājumi nekādā veidā neierobežo īpašuma izmantošanu atbilstoši labākajam izmantošanas veidam. 

Īpašums atrodas 100 m no valsts vietējās nozīmes autoceļa Alūksne-Kalniena-Gulbene un 900 m no Stāmerienas. Autobusa pietura ir 700 m attālumā, Stāmeriena 1.7 km attālumā, tuvākais veikals “Lats” 1.7 km attālumā. 

Nekustamajam īpašumam ir 50 m gara krasta līnija ar Ludza ezeru. Blakus esošie objekti pie ezera ir viesu māja “Zušu nams” un atpūtas komplekss “Vonadziņi”, Apkārtējā teritorijā atrodas vairāki kultūrvēsturiski un tūrisma objekti, t.sk., Stāmerienas pils un Gulbenes - Alūksnes bānītis.

Sazinieties ar mums, lai iegūtu vairāk informācijas vai lai sarīkotu nekustamā īpašuma apskati!

Karte

Pārdots
Īpašuma veids Zeme
Darījuma veids Pārdod
Zemes platība 6100 m²
Īpašuma ID Z-4
15 000 €

Atbildīgais aģents

Ivars Rubenis

+371 2923 3174

Līdzīgi īpašumi

Vēlies pārdot nekustamo īpašumu ar mieru?

Pieteikt īpašumu