Pārdod zemi, Rundāles pagasts

Pārdod zemi Rundāles pagastā

Pārdod lauksaimniecības zemi. Nekustamais īpašums “Zuši”, Rundāles pagasts, Bauskas novads, kadastra numurs 4076 005 0044, kas sastāv no 2 zemes vienībām – 14.80 ha un 1.00 ha ar kadastra apzīmējumiem 4076 005 0044 un 4076 005 0045. 

Nekustamā īpašuma kopējā platība 15.80  ha, no kā 14.80 ha ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0.20 ha ir zeme zem ūdeņiem un 0.80 ha ir krūmāju platība. Zemes kvalitatīvais novērtējums ir 53 balles un 15 balles. Zeme ir daļēji meliorēta. Augsnes tips - velēnu karbonātu virspusēji glejotā augsne. Līdzens reljefs un regulāra forma. Piekļūšana īpašumam valsts vietējās nozīmes autoceļa Pilsrundāle – Adžūni (V1031). 

Apgrūtinājumi: 

  • aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās
  • ūdensteces aizsargjoslas teritorija

Īpašums visu laiku ir bijis apsaimniekots, pēdējā gadā pieteikts LAD maksājumiem kā papuve.

Reāli apsaimniekotā lauksaimniecības zemes platība ir 12 ha, bet jaunajam īpašniekam ir visas iespējas atgriezt lauksaimniecībā neizmantoto zemi, kurā nepieciešami sakopšanas darbi.

Šādi īpašumi ir nav sastopami bieži. Nekavējieties un sazinieties ar mums! 

Karte

Pārdots
Īpašuma veids Zeme
Darījuma veids Pārdod
Zemes platība 158000 m²
Īpašuma ID Z-27
131 400 €

Atbildīgais aģents

Ivars Rubenis

+371 2923 3174

Līdzīgi īpašumi

Vēlies pārdot nekustamo īpašumu ar mieru?

Pieteikt īpašumu