Pārdod zemi Rundāles pagastā

Pārdod zemi Rundāles pagastā

Klients vēlas pārdot lauksaimniecības zemi. Nekustamais īpašums “Jaunriekstiņi”, Rundāles pagasts, Bauskas novads, kadastra numurs 4076 003 0083, zemes vienības kadastra apzīmējums 4076 003 0083. 

Nekustamais īpašuma kopējā platība 4.7  ha, no kā 4.64 ha ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 0.06 ha ir zeme zem ūdeņiem. Zemes kvalitatīvais novērtējums ir 68 balles. Zeme ir meliorēta. Augsnes tips - velēnu karbonātu virspusēji glejotā augsne. Līdzens reljefs un regulāra forma. Piekļūšana īpašumam pa servitūtu ceļu un pašvaldības īpašumu. 

Apgrūtinājumi: 

  • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem
  • ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs

Īpašums visu laiku ir bijis apsaimniekots, pēdējā gadā pieteikts LAD maksājumiem kā papuve. 

Šādi īpašumi ir retums. Nekavējieties un sazinieties ar mums! 
 

Karte

Pārdots
Īpašuma veids Zeme
Darījuma veids Pārdod
Zemes platība 47000 m²
Īpašuma ID Z-26
56 400 €

Atbildīgais aģents

Ivars Rubenis

+371 2923 3174

Līdzīgi īpašumi

Vēlies pārdot nekustamo īpašumu ar mieru?

Pieteikt īpašumu